אשכול נגב מזרחי

מיתוג עדכני ומדויק לצרכיו של האשכול, שמהווה התאגדות של 13 רשויות הפועלות במשותף לקידום איכות חיי התושבים בנגב, דוגל בשיתופיות, סולידריות, חדשנות וקיימות.