top of page

רוח ערבה

עמותת רוח ערבה הוקמה ב-2009 ע"י בני הדור השני לחלוצי הערבה ומטרתה לפתח ולחזק את ההתיישבות בערבה התיכונה. יצרנו לרוח ערבה מיתוג חדש - לוגו ושפה גרפית שמדגישים את הערכים החשובים לעמותה. בנוסף, עיצבנו אתר המאגד את התכניות והפעילויות השונות של העמותה. צורת הלוגו לוקחת השראה מצורת תרמיל של עץ השיטה הסלילנית האופיינית לאזור הערבה ומסמלת את מקור החיים והשורשיות.

bottom of page