top of page

המרכז לאמנות עכשווית ערד

המרכז לאמנות עכשווית בערד מציג אמנות עכשווית מקומית ובינלאומית ועוסק בסוגיות האסתטיות, הפוליטיות, החברתיות, הגיאוגרפיות והאקולוגיות העולות מהמרחב בו פועל המרכז.

עיצבנו עבורם הזמנה וחומרים נוספים לתערוכת ״בולענים״, כרטיסי ביקור ועוד.

bottom of page