עמותת בין השיטין

מיתוג לעמותת בין השיטין, לקידום החינוך בערבה: פולדר, דפי פרוייקט, ניירת משרדית ועוד.