top of page

שלום ידייך

עיצוב לוגו למיזם ״שלום ידייך״ המחבר נשים משני צידי מדבר הערבה, מירדן וישראל, דרך עשייה משותפת ויצירה.

bottom of page