מחלקת חינוך ערבה

שפה גרפית ועיצוב מוצרים למחלקת החינוך של המועצה האזורית ערבה תיכונה.