גלעד - תוצרת חקלאית מדברית

עיצוב אריזות תוצרת ומשאיות.