top of page

מרכז בריאות אזורי ערבה

עיצוב פנים למבנה חדש בשטח כולל של כ-500 מ"ר. מתן במה לחי, הצומח והדומם בערבה, על ידי תמונות מסוגים שונים וחיפוי טפט מעוצב. פינת הילדים קיבלה טיפול מיוחד, כמו גם הפינה שיועדה לשילוט עבור התורמים שעזרו להקמת המרכז. שנהיה בריאים...

bottom of page