חישתיל

עיצוב והקמת דוכן בשטח 100 מ"ר עבור
חברת שתילים.