top of page

חולות

מיתוג מדברי מרענן לתוצרת האיכותית מחולות הנגב המערבי. עיצבנו ארגזי תוצרת לפירות ולירקות ותוויות לאננסים האקזוטיים.

bottom of page