קרן יק"א בישראל

קרן יק"א תומכת בפרוייקטים חדשניים בתחומי החינוך, החקלאות והתיירות, באוכלוסיה הכפרית. 

עיצבנו עבורם שפה גרפית ופרסום לכנס פרסי נשיא יק"א הכולל הזמנות, שילוט הכוונה, תעודות הוקרה ועוד