אילהפק ilapak

חברה בינלאומית למכונות אריזה חקלאיות עבורה עיצבנו והקמנו דוכן לתערוכה