קשר סבתא

עיצוב תערוכת איורי ספרות ילדים, בנושא יחסים בין דוריים