top of page

מרכז קהילה ערבה

פרויקט עיצוב פנים של החלל המרכזי שכלל עיצוב קירות נושא אינטראקטיביים למחלקות השונות.

bottom of page