משק שיר

מיתוג ועיצוב אריזות למשק שיר, משק חקלאות בוטיק בערבה.