top of page

מינימיקס מבית נטורזה

ירקות שטופים ומוכנים למאכל. אריזת 80 גרם של בריאות וכיף! עיצבנו בהנאה את הלוגו, איירנו את הדמויות החמודות וכולם ביחד השתלבו באריזה קטנה וטעימה.

bottom of page