top of page

נטורזה - איכות מהמדבר

מיתוג מחדש למשק נטורזה. עיצוב לוגו חקלאי, ישראלי וטבעי בהתאם לערכי האיכות של המשק ופתרונות אריזה מעוצבים היחודיים לירקות המצויינים הנמכרים בארץ ובחו״ל.

bottom of page