פאם ערבה

מיתוג ופרסום בפורמטים שונים עבור אירוע הטיסנים בערבה התיכונה