חינוך

לוגו לבית ספר חקלאי, תעודות בית ספר וכרזות שונות לשמירה על השיטים בערבה.