תמרים צופר

מיתוג לחברת התמרים של מושב צופר, Tsofar Dates - לוגו ואריזות לשיווק.